REFIAL® – Vuurvast

Vuurvaste stenen, beton en prefab-vormstukken

REFIAL® – Vuurvaste stenen, beton en prefab-vormstukken

Op speciaal verzoek en voor het ontwerp van de vuurvaste bekleding van uw ovens en thermische procesinstallaties , zoals in de primaire en secondaire aluminiumindustrie, de ijzer- en staalindustrie, olieraffinaderijen, energiecentrales en verbrandingsinstallaties, de cementindustrie, … biedt REFIAL® ook een breed scala aan vuurvaste monolithische producten, prefabvormen en vuurvaste stenen aan , zoals

  • Vuurvaste stenen op basis van chamotte, alumina, andalusiet-mulliet-silimaniet, siliciumcarbide, …
  • Reguliere vuurvaste beton en spuitmortels
  • Laag cement houdende beton
  • Ultra laag cement houdende beton
  • Zelfvloeiende beton
  • Spuitbeton , laag cement houdende spuitbeton , pleisterbeton
  • Stampmassa’s
  • Plastische massa’s
  • Isolatiebeton en spuitisolatiebeton
  • Vuurvaste mortels